Zenuwreflexologie-Manuele Neurotherapie


Zenuwreflexologie (NR).

Zenuwreflexologie is een afgeleide van de voetreflexologie. Specifieke punten op de botstukken van de voet staan ”reflectoir“ in relatie tot specifieke zenuwen of zenuwstructuren.

Elk punt heeft een rechtstreekse invloed op één bepaalde zenuw of één bepaalde zenuwstructuur en de daaraan vasthangende weefsels.

Het aandrukken van de punten gebeurt in een welbepaald klinisch denkproces. Zie de pagina"Onze Visie"

De therapeut kan de zenuwreflexpunten toepassen in een geheel van andere therapeutische technieken naargelang zijn eigen bekwaamheden.
Combinaties met voetreflexologie, massage, mobilisaties, fysiotherapie, osteopathie enz... zijn perfect mogelijk.


Manuele Neurotherapie (MNT).

Een behandeling bevat altijd ingrepen in de vier pijlers van de pijn ("Onze Visie") omdat die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Aard van de technieken en volgorde van toepassing wordt vooral bepaald door een uitgebreide anamnese,tests van het zenuwstelsel, en het daarop volgend pijnklinisch redeneringsproces.
Al de interventies hebben hetzelfde doel: modulatie en normalisatie van de vier-pijler communicatie in het zenuwstelsel.

De gebruikte technieken zijn:

- Zenuwreflexologie

- Frictie technieken op perifere zenuwpaden.

- Spine tuning: impulsmobilisaties op de wervelgewrichten.

De zenuwuiteinden in deze gewrichten lopen rechtstreeks naar het ruggenmerg.

- Zenuwrekkingen gecombineerd met zenuwreflexpunten.

- Desensitisatietechnieken voor het perifere en centrale zenuwstelsel.

- Voetreflexologie als functieverbetering van organen en als verbinding in de orgaan-brein axis.


Zowel de Zenuwreflexoloog als de Manueel Neurotherapeut zal veel aandacht besteden aan de begeleiding van de patiënt.

- Een gedegen uitleg hoe de klachten ontstaan en aan elkaar gelinkt zijn.

- Adviezen naar het omgaan met de klachten zoals: beweging, voeding, levenswijze enz...


Manuele Neurotherapie en Zenuwreflexologie hebben tot doel functionele stoornissen te behandelen. Ziektes behoren tot het domein van de geneeskunde. De therapie kan hier wel een hulp bieden in het verzachten/verbeteren van de functiestoornissen die met het ziektebeeld gepaard gaan. Een goede samenwerking met de behandelende arts is noodzakelijk.

MNT-NR International
International Association for Manual Neurotherapy and Nerve Reflexology

MNT-NR International

Follow us on 

Copyright © all rights reserved